Metody

Metody, které používám, jsou zaměřeny na zažité vzorce myšlení a emoce, které často blokují rovnováhu mezi tím, co cítíme a co děláme. Odhalím příčiny Vašich potíží, odstraním bloky a pomohu přeprogramovat Vaše myšlení podle Vašich představ.

Koučink začíná formou rozhovoru, kde vzájemná důvěra, sympatie a otevřenost mezi námi určí, zda bude spolupráce úspěšná, důležité je být na jedné vlně. Etický kodex kouče a diskrétnost je u mne naprostou samozřejmostí. Ponořím se společně s Vámi hlouběji do tématu, projdeme společně Vaše myšlenky, pocity a obrazy a zvolíme to nejdůležitější k řešení.

V terapii se zaměříme na emočních a myšlenkové bloky, protože bez toho by byl výsledek pouze dočasný. Kromě koučovacích metod tak používám i další formy terapie, které volím přesně podle toho, jak je v daný okamžik pro Vás nejvhodnější. Z osobní zkušenosti vím, že tato forma je pro klienty efektivní a velmi žádaná. Klienti tak již po prvním sezení odcházejí nejčastěji s tzv. „AHA“ efektem…pocitem uvědomění si a získání nového pohledu na řešené téma.

První konzultace bývá zpravidla delší a trvá přibližně 90 min. Každé další konzultace je zhruba hodinová, ale čas není to co musíme řešit a důležitý je výsledek. Téma k řešení závisí především na Vašich aktuálních potřebách. Počet konzultací je tak čistě individuální a odvíjí se především od složitosti řešeného tématu nebo Vašeho zadání, takže se vždy se dohodneme. V dalších konzultacích kontroluji vyřešená témata, rovnáme si priority, vztahy a plánujeme společně konkrétní kroky k dosažení Vašich cílů, které ihned zavádíte do Vašeho života. Opustíte tak nejen staré vzorce myšlení, ale naučíte se přijímat změny nebo si vytvoříte svou vlastní nástěnku vizí, která Vám pomůže udržet si cíle a hodnoty stále na paměti.

Jednoduše zažijete restart Vaší mysli a první výsledky pocítíte na vlastní kůži již po prvním sezení!

  • Začnete uskutečňovat Vaše sny, cíle a přání
  • Naučíte se přijímat změny v životě.
  • Zvýšíte si sebevědomí.
  • Vytvoříte si nástěnku vizí
  • Budete šťastnější

Používané metody: 

Neuro-lingvistické programování (NLP):

Je založeno na práci s našimi vlastními myšlenkovými vzorci. Svět vnímáme našimi smysly a vytváříme si vzorce chování a myšlení, které si ukládáme do našeho podvědomí. Některé z nich nám vyhovují, jiné již vyhovovat přestaly a nyní nás mohou v životě brzdit. NLP respektuje Vaše individuální vnímání světa a pomáhá rozvinout Váš potenciál  tak, aby Vaše mysl byla v souladu s Vaší duší.

Relaxace v hladině ALFA:

V bdělém stavu se většina z nás nedokáže zcela uvolnit. Pokud se dokážeme uvolnit, staneme se pozorovatelem našich myšlenek, dokážeme se lépe naladit na naše podvědomí, které dostává svůj prostor. Stejně jako ve spánku, relaxaci či meditaci má v našem životě své jasné místo a právě zde nalézáme ta nejlepší řešení, skvělé nápady, vize.

EFT ( Emotional Freedom Technique ) = Technika Emoční Svobody:

V našem těle existují energetické dráhy, kterými neustále proudí energie, jsme v rezonanci s energií naší planety. „Příčinou všech našich negativních emocí, je narušení těchto drah a porucha v tělesném energetickém systému. Stimulací energetických bodů dochází k harmonizaci toku energie a tím i odstranění problému.“

KMT ( Kvantová Molekulární Transformace ) = Základem všeho je frekvence:

Každá naše buňka má svou vlastní frekvenci a podobně jako rádio je možné ji naladit. Naše neurony vytvářejí naše vzorce myšlení a pokaždé když se ocitneme v podobné situaci, naše neuronová síť má tendence reagovat stejně jako tehdy, když se daná událost stala. Přetrháním nefunkčních nebo negativních neuronových vazeb, dochází k opuštění starých zažitých a mnohdy nefunkčních vzorců chování.  Prostřednictvím sugescí a afirmací je možné nastavit žádoucí neuronové vazby, které lépe rezonují s naším tělem i duší.

Zákon rezonance:

Kvantová fyzika hovoří o tom, že vše má svů vlastní energetický potenciál. Fungujeme tedy jako velký magnet, který do života přitahuje vše na co soustředíme naši pozornost. Lidi, situace ale i hmotné věci či peníze s námi nějak rezonují nebo naopak nikoliv. Jsme-li dobře naladění, většinou se nám daří, jsme úspěšní. Naopak smýšlíme-li negativně, často se nám nedaří a býváme i nemocní. Naučit se zákonu rezonance znamená pochopit sílu Vašich myšlenek a vlastní potenciál.

Nástěnka vizí:

Ceník

Úvodní konzultace 1000,- Kč (cca. 90 min)
Následná konzultace 800,- Kč
Balíček 3 konzultací 2100,- Kč
Konzultace s Biomat terapií + 100,- Kč