Metody

Metody Transformační psychologie vycházejí z poznatků tradiční, 4000 let staré východní a moderní západní psychosomatické medicíny. V praxi je cílem naučit se „žít život podle sebe.“ Podle vlastních hodnot, schopností a dovedností, dosáhnout životní rovnováhy a na plno využít svého životního potenciálu.

Rovnováha mezi tím co „podvědomě“ cítíme a jak to „vědomě“ vnímáme je naší přirozenou součástí od narození. Našimi smysli vnímáme svět, učíme se a vnímáme okolí. To vše ovlivňuje naše myšlení a chování, duševní i fyzické zdraví. Pochopit vlastní obavy, překonat vlastní limity a získat kontrolu nad vlastními myšlenkami, je cesta k lepšímu, zdravějšímu a plnohodnotnějšímu životu.

Samotná konzultace probíhá formou neformálního cca. 90 min. rozhovoru, kde vzájemná důvěra a otevřenost mezi klientem a koučem určí, zda bude spolupráce úspěšná. Důležité je jednoduše být na jedné vlně! 🙂

Vaše téma je zde prioritou a při úvodním sezení společně projdeme všechny Vaše myšlenkové pochody, otázky a ponoříme se do Vašeho podvědomí. Kouč je zde Vaším průvodcem a pomáhá Vám získat nadhled a nalézt Vaše vlastní intuitivní řešení situace. To, co si klient zpravidla z prvního setkání odnáší, je pocit uvědomění si a získání nového pohledu na řešené téma, tzv. „AHA“ efekt.

Oblast terapie je zaměřena na odstranění bloků, obav, limitujících představ, vzorců či dokonce traumat, kdy je žádoucí trvale změnit postoj k řešenému tématu. Metody jsou voleny citlivě a individuálně podle toho, jak je v daný okamžik pro klienta nejvhodnější. Z dosavadní praxe a zkušeností lze říci, že terapie se zpravidla využívají při konzultacích, jako podpůrná forma, která vyžaduje dlouhodobý či trvalý efekt.

To co je podstatné jste Vy a téma našeho rozhovoru. Někdy je řešení velmi jednoduché, jindy o něco složitější a není výjimkou, že se z tématu, se kterým klient přijde, vyklube jiné pro něj podstatnější k řešení. Počet konzultací se zpravidla odvíjí právě od první konzultace, po které se vždy dohodneme na dalším postupu. V dalších konzultacích kontrolujeme vyřešená témata, uspořádáme si priority a plánujeme společně další kroky k dosažení Vašeho zadání. Vše tak ihned zavádíte do Vašeho života a neztrácíte čas. 🙂

Nečekejte, že trvalá změna „programu“ myšlení přijde sama od sebe. Stejně jako jste se museli naučit chodit, číst, psát a počítat, je i osobní rozvoj otázkou vlastní vůle a opakování. Vše co se naučíte Vám za odměnu zůstane navždy uloženo v mysli. Výzvy života nečekají a je jen na Vás zda a kdy vykročíte!

Jednoduše restartujte Vaší mysl, ať Vám život dává smysl!

  • Změňte svůj život
  • Začněte uskutečňovat Vaše sny, cíle a přání
  • Naučte se přijímat změny
  • Zvyšte si sebevědomí
  • Vytvořte si nástěnku vizí
  • Buďte šťastnější

Používané metody: 

Neuro-lingvistické programování (NLP):

Je založeno na práci s našimi vlastními myšlenkovými vzorci. Svět vnímáme všemi našimi smysly a vytváříme si tím vlastní vzorce chování a myšlení, které si ukládáme do našeho podvědomí. Některé z nich nám vyhovují, jiné již vyhovovat přestaly a nyní nás mohou v životě brzdit aniž bychom si to uvědomovali. Tato metoda respektuje Váš jedinečný pohled na svět, jeho vnímání a Vaše pocity. Pomáhá rozvinout Váš osobní potenciál tak, abyste v životě dokázali vždy najít pro Vás nejlepší řešení a překonali i ty nejtěžší překážky.

Relaxace v hladině ALFA:

V bdělém stavu se většina z nás nedokáže zcela uvolnit. Jakmile zažijete pocit relaxace a uvolnění v hladině alfa, staneme se pozorovatelem našich vlastních myšlenek, pocitů, obrazů. Dostáváme zde svůj vlastní prostor, kde začínáme vnímat svět více přes pocity než rozumem. Fáze těsně před usnutím v hladině alfa, tak hraje v našich životech velmi důležitou roli v podvědomém vnímání situací, svých pocitů a vlastních hodnot, kdy zde často nalézáme i ta nejlepší řešení, skvělé nápady, vize a cesty.

EFT ( Emotional Freedom Technique ) = Technika Emoční Svobody:

Naše Emoce, chcete-li pocity jsou podvědomé reakce na změny proudění toku energií v našem těle. Je-li náš energetický systém přetížen, dochází k přerušení přirozeného toku energií a nastává příliv negativních emocí (tzv. black out). Nedostatek energie pak přímo ovlivňuje i naše emoce a reakce. Díky EFT je ovšem možné se takovému vnitřnímu blackoutu vyvarovat a předcházet mu. Stimulací jednotlivých energetických bodů je možné obnovit svou energetickou rovnováhu v těle a naladit se na „pozitivní emoce.“

KMT ( Kvantová Molekulární Transformace ) = Základem všeho je frekvence:

Stejně jako rádio, má i každá naše buňka v těle svou vlastní frekvenci i paměť. Naše neuronová síť si pamatuje vše co jsme vyzkoušeli, zažili a ukládá si vše do podvědomí. Vytváříme si tak vzorce myšlení a chování a pokaždé když se ocitneme v podobné situaci, máme tendence reagovat stejně jako tehdy, když se daná událost stala poprvé. Pouze nová zkušenost, přehraje staré neuronové vazby, kdy dochází k opuštění starých zažitých a mnohdy nefunkčních vzorců myšlení.  Prostřednictvím vhodných sugescí a afirmací je možné naladit ty správné frekvence, které nejlépe rezonují s naším tělem i duší.

Zákon rezonance:

Jsme-li dobře naladění, většinou se nám daří, jsme úspěšní. Naopak upínáme-li se v životě spíše k negativním věcem, často se nám nedaří a býváme i nemocní. Stejně jako magnet k sobě přitahujeme to co sami vysíláme. Naučit se zákonu rezonance znamená pochopit své vlastní nastavení, zjistit sílu vlastních myšlenek a objevit svůj vnitřní potenciál.

Nástěnka vizí:

Jeden z našich nejdůležitějších smyslů je zrak. Vaše osobní přání, sny a cíle je vhodné mít stále před sebou. Svou osobní a jedinečnou Vision board si vytvoříte přesně tak, jak ji vnímáte pouze Vy. Budete tak mít tu správnou motivaci, proč na sobě a svých vizích každý den pracovat.

Ceník

Individuální konzultace (90min)     990,- Kč 
Balíček 3x (90min) individuální konzultace   2.700,- Kč 
Párová konzultace (90min) 1.200,- Kč 
BUSINESS konzultace 1.500,- Kč